Đồng hồ đo lỗ loại ngắn Peacock – Seri S

Posted on Posted in Đồng hồ đo lỗ, Sản phẩm, Thiết bị, Cảm biến IFM
Thông số kỹ thuật
Model Dải đo (mm) Vùng đo hữu hiệu (mm) Độ chính xác giải đo (µm) Sai số kề (µm) Chính xác lặp (µm) Số lượng đầu đo (mm) Độ dày tấm đệm (mm) Kích thước thanh nối mở rộng (mm)
CC-1S 18 – 35 1.2 5 2 2 Bước 2mm×9 0.5, 1mm   
CC-2S 35 – 60 1.2 5 2 2 Bước 5mm×6 1, 2, 3mm   
CC-3S 50 – 100 1.2 5 2 2 Bước 5mm×11 1, 2, 3mm   
CC-3CS 50 – 150 1.2 5 2 2 Bước 5mm×11 1, 2, 3mm  50mm×1