Đồng hồ đo lỗ Peacock – Seri CG (cho lỗ kín đáy)

Posted on Posted in Đồng hồ đo lỗ, Sản phẩm, Thiết bị, Cảm biến IFM
Thông số kỹ thuật
Model Dải đo (mm) Giải đo hữu hiệu
(mm)
Độ chính xác dải đo
(µm)
Sai số kề
(µm)
Chính xác lặp
(µm)
Số lượng đầu đo
(mm)
Độ dày tấm đệm
(mm)
Kích thước thanh nối mở rộng 
(mm)
CG-01 10 – 18 0.5 5 2 2 Bước  1mm×9 0.5mm  
CG-1 18 – 35 1.2 5 2 2 Bước  2mm×9 0.5, 1mm   
CG-2 35 – 60 1.2 5 2 2 Bước  5mm×6 0.5, 1, 2, 3mm   
CG-3 50 – 100 1.2 5 2 2 Bước 5mm×11 0.5, 1, 2, 3mm   
CG-3C 50 – 150 1.2 5 2 2 Bước 5mm×11 0.5, 1, 2, 3mm  50mm×1
CG-4 100 – 160 1.2 5 2 2 Bước 10mm×7 1, 2, 3, 4mm   
CG-5 160 – 250 1.2 5 2 2 Bước 10mm×10 1, 2, 3, 4mm   
CG-6 250 – 400 1.2 5 2 2 Bước 10mm×16 1, 2, 3, 4mm