Đồng hồ đo lỗ tiêu chuẩn Peacock – Seri CC

Posted on Posted in Đồng hồ đo lỗ, Sản phẩm, Thiết bị, Cảm biến IFM
Thông số kỹ thuật
Model Dải đo  (mm) Vùng đo hữu hiệu
(mm)
Độ chính xác dải đo
(µm)
Sai số kề
(µm)
Chính xác lặp
(µm)
Số lượng đầu đo
(mm)
Độ dày tấm đệm
(mm)
Kích thước thanh nối mở rộng
(mm)
CC-02 6 – 10 0.5 5 2 2 Bước 0.5mm×9  
CC-01 10 – 18 0.5 5 2 2 Bước 1mm×9 0.5mm  
CC-1 18 – 35 1.2 5 2 2 Bước 2mm×9 0.5, 1mm   
CC-2 35 – 60 1.2 5 2 2 Bước 5mm×6 1, 2, 3mm   
CC-3 50 – 100 1.2 5 2 2 Bước 5mm×11 1, 2, 3mm   
CC-3C 50 – 150 1.2 5 2 2 Bước 5mm×11 1, 2, 3mm  50mm×1
CC-4 100 – 160 1.2 5 2 2 Bước 10mm×7 1, 2, 3, 4mm  
CC-5 160 – 250 1.2 5 2 2 Bước 10mm×10 1, 2, 3, 4mm   
CC-6 250 – 400 1.2 5 2 2 Bước 10mm×16 1, 2, 3, 4mm