Đồng hồ đo loại đầu đo phía sau lưng 0.01mm Peacock

Posted on Posted in Đồng hồ so Peacock, Sản phẩm, Thiết bị, Cảm biến IFM
Specifications
Model Độ phân giải
(mm)
Dải đo
(mm)
Hiển thị đồng hồ Sai số chỉ thị (µm) Sai số ngược
(µm)
Chính xác lặp
(µm)
Lực đo nhỏ hơn (N)
Vòng quay Toàn bộ dải đo
1/10 1/2 Một Hai
196A 0.01 5 0 -50- 100 10 ±12 ±15 ±20 ±20 6 5 1.4
196A-6 0.01 5 0 -50- 100 10 ±12 ±15 ±20 ±20 6 5 1.4
196B 0.01 5 0 -50- 100 10 ±12 ±15 ±20 ±20 6 5 1.4
196B-T 0.01 5 100 -50- 0 10 ±12 ±15 ±20 ±20 6 5 1.4
196Z 0.01 0.8 40 -0- 40 10 ±12 ±15 6 5 1.4