Đồng hồ so Peacock (dải đo lớn 20/30/50/80mm)

Posted on Posted in Đồng hồ so Peacock, Sản phẩm, Thiết bị, Cảm biến IFM
Thông số kỹ thuật
Model Độ phân giải
(mm)
Dải đo
(mm)
Hiển thị đồng hồ Sai số chỉ thị (µm) Sai số ngược
(µm)
Chính xác lặp
(µm)
Lực đo nhỏ hơn (N)
Vòng quay Toàn bộ dải đo
1/10 1/2 Một  Hai
207 0.01 20 ±0 -50- 100 10 ±15 ±20 7 5 2.0
207F-T 0.01 20 ±100 -50- 0 10 ±15 ±20 7 5 2.0
207F-PL 0.01 20 ±0 -50- 100 10 ±15 ±20 7 5 2.0
207S-LL 0.01 20 ±0 -50- 100 10 ±15 ±20 7 5 2.0
207S 0.01 20 ±0 -50- 100 10 ±15 ±20 7 5 2.0
207W 0.01 20 ±0 -50- 100 10 ±15 ±20 7 5 2.0
207WF-T 0.01 20 ±100 -50- 0 10 ±15 ±20 7 5 2.0
307S 0.01 30 ±0 -50- 100 14 ±18 ±25 7 5 2.2
307 0.01 30 ±0 -50- 100 14 ±18 ±25 7 5 2.2
507 0.01 50 ±0 -50- 100 15 ±20 ±35 9 5 2.5
509 0.05 50 ±0 -5- 10 30 ±100 ±100 10 20 2.5
809 0.1 80 ±0 -5- 10 50 ±100 ±100 35 2.5