Đồng hồ đo tiêu chuẩn loại 0.001, 0.005mm Peacock

Posted on Posted in Đồng hồ so Peacock, Sản phẩm, Thiết bị, Cảm biến IFM
Thông số kỹ thuật
Model Độ phân dải (mm) Dải đo (mm) Hiển thị đồng hồ Sai số chỉ thị (µm) Sai số ngược (µm) Chính xác lặp (µm) Lực đo nhỏ hơn(N)
Vòng quay Toàn bộ dải đo
1/10 1/2 Một Hai 
5B-HG 0.001 1 0 – 100 – 0 2 ±2 ±3 ±3 ±3 2 0.5 1.5
5B 0.001 1 0 – 100 – 0 2.5 ±3 ±4 ±4 ±5 3 0.5 1.5
5F 0.001 1 0 – 100 – 0 2.5 ±3 ±4 ±4 ±5 3 0.5 1.5
5-DX 0.001 1 0 – 100 – 0 2.5 ±3 ±4 ±4 ±5 3 0.5 1.5
5-SWF 0.001 1 0 – 100 – 0 2.5 ±3 ±4 ±4 ±5 3 0.5 1.5
25 0.001 2 ±0 – 100 – 0 4 ±5 ±6 ±6 ±7 3 0.5 1.5
25S 0.001 2 0 – 100 – 0 4 ±5 ±6 ±6 ±7 3 0.5 1.5
25F-RE 0.001 2 ±0 – 100 – 0 4 ±5 ±6 ±6 ±7 3 0.5 1.5
55 0.001 5 0 – 100 – 0 5 ±6 ±7 ±8 ±10 4 1 1.5
55-DX 0.001 5 0 – 100 – 0 5 ±6 ±7 ±8 ±10 4 1 1.5
56 0.005 5 0 – 25 – 50 6 ±10 ±10 ±12 ±12 5 5 1.5