Đồng hồ đo trong

Posted on Posted in Đồng hồ đo chuyên dụng, Sản phẩm, Thiết bị, Cảm biến IFM
Model U-1

U-1

Model U2HA
Model U2HA

U2HA, U2HB

Model U2FA
Model U2FB

 U2FA, U2FB

Model U3HA
Model U3HB

U3HA, U3HB

 
Dimensions; U-1

Dimensions ; U-1

 Dimensions; U2HA, U2HB

U2FA, U2FB, U3HA, U3HB
Dimensions ; U2HA, U2HB, U2FA, U2FB, U3HA, U3HB
( ) are U2FA, U2FB

Thông số kỹ thuật
Model Độ phân giải
(mm)
Dải đo
(mm)
Đồng hồ hiển thị Sai số chỉ thị (µm) Sai số ngược
(µm)
Chính xác lặp
(µm)
Lực đo nhỏ hơn (N)
Vòng quay Toàn bộ dải đo
1/10 1/2 Một Hai
U-1 0.01 50 – 350 0 – 50 – 0 9 ±13 ±20 2.0
U2HA 0.01 66 – 80 0 – 50 – 0 9 ±13 ±15 1.4
U2HB 0.01 80 – 92 0 – 50 – 0 9 ±13 ±15 1.4
U2FA 0.01 92 – 110 0 – 50 – 0 9 ±13 ±20 2.0
U2FB 0.01 110 – 120 0 – 50 – 0 9 ±13 ±20 2.0
U3HA 0.01 66 – 80 0 – 50 – 0 9 ±13 ±20 1.4
U3HB 0.01 80 – 92 0 – 50 – 0 9 ±13 ±20 1.4