Giũa kim loại dạng phẳng Miracle

Posted on Posted in Giũa kim cương

FDF-140

모양 길이 코팅 길이 두께 정강이 모래 주문 번호
A 140 40 5.5 0.5 3 #120#200#400 FDF-140A-GRIT
B 50 0.8 FDF-140B-GRIT
C 1 FDF-140C-GRIT
D 1.2 FDF-140D-GRIT
4 PIECES / SET FDF-140S