Giũa kim cương côn dùng cho máy đánh bóng Mirale

Posted on Posted in Giũa kim cương

Shape

L

B

W

T

Shank

Grit

Order No.

A

80

25

3

0.5 ~ 1.4

Ø3

#120

MTDF-80A-120

#200

MTDF-80A-200

#400

MTDF-80A-400

#600

MTDF-80A-600

B

4

#120

MTDF-80B-120

#200

MTDF-80B-200

#400

MTDF-80B-400

#600

MTDF-80B-600

C

6

#120

MTDF-80C-120

#200

MTDF-80C-200

#400

MTDF-80C-400

#600

MTDF-80C-600

12 Pieces / Set

MTDF-80S

 
Related Tools
Air Profiler-linear Ultrasonic Polisher    XH-22 HOLDER
Air-Profiler-Linear Ultrasonic Polisher XH-22-Holder