Mũi sửa đá hình kim tự tháp Miracle

Posted on Posted in Mũi sửa đá kim cương
PYRAMID DIAMOND DRESSERS  

Application:

Material (Shank) : SK4 
Tip : Natural Diamond Sharpening

For precision dressing of internal grinding wheels.

   

Diameter

Length

Order No.

Ø10

50

DDP-001

Ø12

50L / 100L

DDP-002

Ø6

22L

DDP-003

Ø8

23L

DDP-004