Chổi đánh bóng Mircle

Posted on Posted in Dụng cụ đánh bóng khuôn, Đầu đánh bóng, Sản phẩm

Hãng sản xuất : Yataghan (Đài Loan)

Vật liệu chổi Chổi sợi lông lợn Chổi sợi
lông ngựa 
Chổi sợi
len
Chổi sợi đồng  Chổi sợi inox
Kích thước Mã hàng Mã hàng Mã hàng Mã hàng Mã hàng
5D X 6T ABB-A5 ABH-A5 ABW-A5 ABC-A5 ABS-A5
6D X 8T ABB-A6 ABH -A6 ABW -A6 ABC-A6 ABS -A6
8D X 10T ABB-A8 ABH -A8 ABW -A8 ABC-A8 ABS -A8
20D X 2T ABB-T20 ABH -T20 ABW -T20 ABC-T20 ABS -T20
25D X2T ABB-T25 ABH -T25 ABW -T25 ABC-T25 ABS -T25
30D X 2T ABB-T30 ABH -T30 ABW -T30 ABC-T30 ABS -T30
10D X 7T ABB-F10 ABH -F10 ABW -F10 ABC-F10 ABS -F10
15D X 8T ABB-F15 ABH -F15 ABW -F15 ABC-F15 ABS -F15