Đầu cặp điện cực Erowa Quick chuck

Posted on Posted in Hệ thống gá kẹp Erowa cho máy xung EDM

Loại đầu cặp cơ khí (Manula) Erowa dùng kẹp điện cực và các hệ thống bàn kẹp (pallet) chuẩn Compact, ITS50, ITS100 kẹp gia công điện cực trên máy phay.

ER-022514   QuickChuck 100 Combi kèm đế 125×125 đóng mở kẹp nhanh bằng chìa gạt