Tấm gá định vị khối kẹp điện cực EDM System 3R

Posted on Posted in Hệ thống gá kẹp System 3R cho máy EDM
Product Code Description Quantity
3R-651.7E-P Pallet, 54×54 mm, MacroHP 8pcs/set
LX-651.7E-P Pallet 54×54 mm  (Asia) 10pcs/set
3R-651E-N Pallet 54×54 mm, MacroNano 8pcs/set
3R-601.1E-N Pallet 70×70 mm, MacroNano  8pcs/set
3R-651.75E-N  Pallet dia. 75 mm, MacroNano  10pcs/set

pallet 3r system