Mâm cặp điện cực Erowa Quickchuck 100P

Posted on Posted in Hệ thống gá kẹp Erowa cho máy xung EDM, Sản phẩm

Maker: Erowa (Thuỵ sỹ)

Ứng dụng:

-Gá kẹp nhanh các holder điện cực theo chuẩn Erowa (bằng tay gạt cơ)
-Ứng dụng kẹp gia công điện cực trên máy phay hoặc để kẹp gá kiểm tra điện cực.

 Mã sản phẩm  Mô tả  Kích thước
 ER-038824  QuickChuck 100P
kèm đế vuông 125×125
 
 ER-036345 QuickChuck 100P
không kèm tấm đế