Mâm cặp điện cực Erowa Quickchuck 100P (kẹp manual)

Posted on Posted in Hệ thống gá kẹp Erowa cho máy xung EDM, Sản phẩm

Hãng sản xuất: Erowa (Thụy sỹ)

Ứng dụng:

-Gá kẹp nhanh các holder điện cực theo chuẩn Erowa (bằng tay gạt cơ)
-Ứng dụng kẹp gia công điện cực trên máy phay hoặc để kẹp gá kiểm tra điện cực.

 Mã hàng  Hình ảnh  Kích thước
ER-038824 
QuickChuck 100 P
liền đến 125×125
 QuickChuck 100 P with base plate  QuickChuck 100 P with base plate
ER-150800
QuickChuck 100 P
 QuickChuck 100 P  QuickChuck 100 P

ER-034387
QuickChuck 50

 QuickChuck 50  QuickChuck 50