Hộp thiết bị đầu cuối Kanetec TB

Posted on Posted in Bàn từ điện, Sản phẩm

Ứng dụng:
Khi một số bàn từ điện được kết nối và được điều khiển cùng nhau bằng 1 bộ điều khiển bàn từ điện, cần có hộp đấu dây tích hợp dây dẫn từ mâm cặp có thể sử dụng cho  từ 2 mạch lên đến 10 mạch có sẵn.

Thông số kỹ thu

mm(inch)

Model Input Capacity No. of Outputs Dimensions
W W2 | IW
TB- 2PD 30A 2 (See left-side figure)
TB- 4PD 4
TB- 6PC 6 28 (11.0) 26 (10.4) 25 (9.84)
TB- 8PC 8 33 (12.9) 31 (12.4) 30 (11.8)
TB-10PC 10 38 (14.9) 36 (14.4) 35 (13.7)