Khối nâng từ tính Kanetec LEP

Posted on Posted in Khối nâng từ tính, Sản phẩm

Mẫu sản phẩm sử dụng năng lượng điện và cần có bộ chỉnh lưu riêng( mẫu LEPH)

Ứng dụng:
Đây là các nam châm nâng và vận chuyển kiểu điện từ vĩnh cửu cho phép điều khiển từ hóa và khử từ của nam châm vĩnh cửu tích hợp bằng điện. Thích hợp cho các tấm thép và các sản phẩm sắt có mặt phẳng hấp dẫn và có thể được giữ trên toàn bộ diện tích.
Tính năng:

Vì sử dụng nam châm vĩnh cửu nên sức mạnh giữ được duy trì trong trường hợp mất điện để tăng cường an toàn.

Vì việc giữ và nhả được điều khiển bằng điện, các nam châm này có thể được vận hành từ xa bằng cách sử dụng bộ điển khiển

Một hệ thống khử từ nam châm vĩnh cửu để thả phôi được nâng lên. Do đó, các nam châm này không bị hút bởi các sản phẩm sắt trong các hoạt động khác, tăng cường an toàn.

Thông số kỹ thuật:

 

Model Lifting Dimensions Applicable Rated Voltage Power Mass Applicable
Capacity D H hi d t Shackle Consumption Control Unit
LEP-15 100kg/ 220l b 15 (6.14) 10 (4.13) 13 (5.43) 1 (0.62) 1 (0.62) BC1 (0.47) 0.38kW 12kg/ 26.4 lb
LEP-20 150kg/ 330 lb 20 (8.10) 11 (4.52) 15 (6.06) 2 (0.78) 1 (0.74) BC1 (0.55) 0.47kW 22kg/ 48.5 lb
LEP-25 350kg/ 771 lb 24 (9.68) 12 (4.92) 17 (6.69) 2 (0.86) BC1 (0.62) 160VDC 0.45kW 37kg/ 81.5 lb LEPH-MW210A
LEP-30 500kg/1102 lb 29 (11.6) 13 (5.31) 19 (7.79) 2 (0.98) 2 (1.10) BB2 (0.78) 0.57kW 60kg/132.0 lb
LEP-35 700kg/1543 lb 35 (13.9) 15 (5.90) 22 (8.81) 2 (1.06) 3 (1.26) BB2 (0.86) 0.73kW 85kg/187.4 lb