Khối nâng từ tính Kanetec LM-EP

Posted on Posted in Khối nâng từ tính, Sản phẩm

Mẫu sản phẩm sử dụng nguồn điện, sử dụng bộ chỉnh lưu riêng

Ứng dụng:
Từ trường vĩnh cửu được điều khiển bằng điện cho phép từ hóa và khử từ của nam châm vĩnh cửu tích hợp, để nâng và xử lý.
Tính năng:

Tiết kiệm năng lượng với độ an toàn nâng cao. Nguồn chỉ được cung cấp để kích hoạt và giải phóng. Lực giữ được duy trì trong trường hợp mất điện.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Max.Holding

Power

Dimensions Electrical

Capacity

Mass Remarks
W L H d
LEP-QL3074 120kN

(12000kgf)

300

(11.8)

740

(29.1)

03

^ CO

14

24

(0.94)

11.5kVA 180kg /396 lb The control unit is quoted when requested. The lifting chain is optional.
LEP-QL30107 180kN

(18000kgf)

1070

(42.1)

30

(1.18)

17.2kVA 250kg /551 lb
LEP-QL30140 240kN

(24000kgf)

1400

(55.1)

35

(1.37)

22.9kVA 330kg /727 lb