Khối nâng từ tính Kanetec LME-M

Posted on Posted in Khối nâng từ tính, Sản phẩm

Có thể điều chỉnh, Kiểm soát số phôi vật liệu được nhấc lên cùng lúc

Ứng dụng:
Pin cho phép điều chỉnh lực từ.
Thích hợp để nâng một hoặc nhiều phôi trong chồng hoặc nâng nhiều phôi xếp chồng lên nhau và nhả / phân phối từng đĩa một.
Tính năng:

Chuyển tiếp (giữ lực từ yếu ban đầu)”, “tắt” và “đảo ngược” có thể được chọn dễ dàng bằng một công tắc trên thiết bị

Có thể điều chỉnh số phôi cần nâng bằng cách nhấn và giữ nút ấn kích từ yếu, và vặn biến trở điều chỉnh lực từ.Khi nhả công tắc nút bấm sau khi điều chỉnh số phôi, kích từ mạnh sẽ tự động được kích hoạt.

Tất cả các hoạt động của thiết bị có thể được thực hiện từ xa.

Lực từ cực đại giống như loại tiêu chuẩn và có thể được điều chỉnh vô cấp.