Khối nâng từ tính Kanetec LME-V

Posted on Posted in Khối nâng từ tính, Sản phẩm

Chuyên dụng cho vật liệu Thép tròn / thép hình

Ứng dụng:
Được thiết kế chuyên biệt để có thể chuyên dùng để nâng thép tròn và ống hoặc để nâng thép hình bằng cách thay đổi phụ kiện.
Bất kỳ phụ kiện nào cũng có thể được sử dụng để nâng thép tấm và thép phẳng, nhưng hoạt động hiệu quả nhất trong việc nâng các tấm thép dài bị biến dạng.

Thông số kỹ thuật:

Model Lifting Capacity Dimensions Lifting Ring ‘d* Battery Working

Hours

(50%ED)

Mass Attachment Accessories
w1 w2 L1 L2 H
LME- 6EV-A-EXP 8l55kg/ l

Plate thickness 35 mm mirv. mill scale steel plate

184

(7.24)

320

(12.5)

366

(14.4)

230

9 05

625

124 6 ‘

0 58

(2.28)

12V. 12Ah Max. 9 hours 90kg/198 lb No.6-130

No.6-90

Spare battery case 1 set

(3> Charger and battery are not included)

LME-10EV-A-EXP 1000Kg/ 2205 1b Plate thickness 35 mm min. mill scale steel plale 250

(9 84)

390

(15.3)

450

(17.7)

350

(13.7)

715

(28.1)

<Ị> 75

(2.95)

12V. 25Ah Max. 16 hours 250kg/£51 lb No.10-130 No. 10-90
LME-25EV-A-EXP 2500kg/ 5512 1b Plate thickness 35 mm mm., mill scale steel plate 250

(9.84)

390

(15.3)

450

(17.7)

450

17 7)

715

(28.1)

Max. 9 hours 300kg/Of’1 lb No.25-130 No.25-90
LME-50EV-A-EXP 5000kg/ 11025 lb Plate thickness 35 mm min.. mill scalo steel plate 330

(12.9)

390

(15.3)

1000

(39.4)

900

35 4

857

(33.7)

0118

(4.64)

12V. 25Ah 2 inits m series 450k«/99? lb No.50-130 No. 50-90