Khối nâng từ tính Kanetec LPH-WP

Posted on Posted in Khối nâng từ tính, Sản phẩm

Ứng dụng:

Tương tự với loại tiêu chuẩn LPH
Không giống như loại tiêu chuẩn (sử dụng trong nhà), những khối nâng từ tính này có cấu trúc chống nước và có thể được sử dụng cho công việc ngoài trời.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Lifting Capacity Dimensions Mass
Steel Plate Steel bar W L G h H D F
LPH-1000WP 1000kg/ 2204 lb /b g l

ễĩi

g”

180

(7.08)

320

(12.5)

505

(19.8)

30

(1.18)

253

(9.96)

65

(2.55)

75

(2.95)

30

(1.18)

80kg/176 lb
LPH-1500WP 1500kg/ 3306 lb 800kg/ 1763 lb 400

(15.7)

585

(23.0)

35

(1.37)

268

(10.5)

75

(2.95)

85

(3.34)

100kg/220 lb
LPH-2000WP 2000kg/ 4409 lb 900kg/ 1984 lb 205

(8.07)

500

(19.6)

685

(26.9)

38

(1.49)

281

(11.0)

80

(3.14)

97

(3.81)

35

(1.37)

130kg/286 lb