Khối nâng từ tính Kanetec LPR-VN+L

Posted on Posted in Khối nâng từ tính, Sản phẩm

Ứng dụng:
Những khối nâng từ tính này là loại từ tính vĩnh cửu tiêu chuẩn LPR-VN mà một bộ chuyển đổi để nâng thép hình chữ L đã được thêm vào và thiết kế để tạo điều kiện vận chuyển thép hình chữ L.

Tính năng:

Nếu không có bộ chuyển đổi, các khối nâng này có thể được sử dụng làm mô hình tiêu chuẩn LPR-VN.

Có thể lắp đặt bộ chuyển đổi cho các vật liệu thép tiết diện khác nhau bằng cách sử dụng lỗ lắp bộ chuyển đổi.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Included Adapter Dimensions Mass
L W h
LPR-VN300+L1 Lifting of steel in mountain style 24 (9.44) 11 (4.33) 2 (0.98) 19kg/ 41 lb
LPR-VN300+L2 Lifting of steel in valley style 3 (1.37)
LPR-VN300+L3 Lifting of steel in mountain style Lifting of steel in valley style 2 (0.98) 24kg/ 41 lb
3 (1.37)
LPR-VN600+L1 Lifting of steel in mountain style 35 (13.7) 13 (5.23) 4 (1.57) 45kg/ 99 lb
LPR-VN600+L2 Lifting of steel in valley style 4 (1.77)
LPR-VN600+L3 Lifting of steel in mountain style Lifting of steel in valley style 4 (1.57) 55kg/121 lb
4 (1.77)