Khối nâng từ tính vĩnh cửu Kanetec LPR-VN-WP

Posted on Posted in Khối nâng từ tính, Sản phẩm

Ứng dụng:

Cơ chế và chứng năng tương tự như mẫu khối nâng từ tính LPR-VN tuy nhiên không giống như loại tiêu chuẩn (sử dụng trong nhà), những Lifmas này có cấu trúc chống thấm và có thể được sử dụng cho công việc ngoài trời.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Lifting Capacity Dimensions Mass
Steel Plate Steel bar W L G h H D F
LPR-VN 75-WP 75kg/ 165 lb 50kg/ 110 lb 80

(3.14)

160

(6.29)

15 15 5.5kg/12.1 lb
LPR-VN15CW-P 150kg/ 330 lb 100kg/ 220 lb 90

(3.54)

130

(5.11)

260

(10.2)

(0.59) 135

(5.31)

40

(1.57)

(0.59) 45

(1.77)

8kg/17.6 lb
LPR-VN3OO-WP 300kg/ 661 lb 200kg/ 440 lb 230

(9.05)

360

(14.1)

20

(0.78)

18

(0.70)

14kg/30.8 lb
LPR-VN6CC-WP 600kg/ 1322 lb 400kg/ 881 lb 119

(4.68)

330

(12.9)

500

(19.6)

25

(0.98)

184

(7.24)

60

(2.36)

25

(0.98)

65

(2.55)

35kg/77.1 lb