Khối từ Kanetec KMVM

Posted on Posted in Khối từ, Sản phẩm

Ứng dụng:
Các khối này dùng để giữ các thanh tròn có đường kính nhỏ trên thiết bị đo quang học. (Loại không thấm nước)
Tính năng:
Một bộ bao gồm hai khối. Các mặt khối từ đã được gia công chính xác.

Các khối từ này có thể được BẬT và TẮT bằng cách xoay 90 ° với tuốc nơ vít ở mặt sau.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Holding Power Applicable

Diameter

Dimensions Mass
B B, B, B3 H L
KMV-M020 9.8N (Ikgfi 01 (0.59} 2 (0.78} 1 (0.47} 2. (0.07} (0.15} 2 (0.78} 2 (0.78} 0.06kg/0.13 lbx2
KMV-M025 19.6N (2kgf} 02 (0.78} 2 (0.98} 1 (0.59} 2. (0.09} (0.19} 2 (0.98} 2 (0.98} 0.13kg/0.28 lbx2
KMV-M032 49 N(5kgf} 02 (0.98} 3 (1.25} 2 (0.78} 3. (0.11} (0.23} 3 (1.25} 3 (1.25} 0.24kg/0.53 lbx2