Khối từ Kanetec KRS

Posted on Posted in Khối từ, Sản phẩm

Ứng dụng:

Thích hợp để đỡ các phần thừa ra của phôi vật liệu trên bàn từ, tránh trường hợp phôi vật liệu bị biến dạng trong quá trình gia công vì phần thừa ra không được nâng đỡ

TÍnh năng:

Bu lông đỡ di chuyển lên và xuống khi bu lông di chuyển được quay.

Thiết kế này cho phép mở rộng / thu hẹp hoặc chuyển động lên / xuống nhanh chóng của thiết bị bằng một tay.

Vì bu-lông đỡ không quay nên sẽ không làm ảnh hưởng đến phôi trong quá trình gia công

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Main Unit Height Allowable Load in F Direction Mass
KRS-045 04 (1.77) 49-8 (1.92-3.22) 9.81kN 0.48kg/1.05 lb