Khối từ Kanetec KT-KTV

Posted on Posted in Khối từ, Sản phẩm

Ứng dụng:
Các khối này được sử dụng kết hợp với bàn từ làm công cụ phụ trợ để giữ các thanh tròn và phôi dạng tấm khó giữ
Tính năng:
Vì bản thân các khối này không nhiễm từ, chúng được đặt trên bàn từ để tạo ra từ tính để giữ phôi. Từ tính có thể được tạo ra trên hai mặt trên và mặt bên hoặc mặt chữ V và mặt bên.
Các phôi có hình dạng đặc biệt cũng có thể được giữ chặt và ổn định
Một bộ gồm 2 khối từ đã được gia công hoàn chỉnh

Thông số chi tiết


mm(inch)

Model Dimensions Pole Pitch Mass
B L H P, P,
KT-1 7 (2.75} 10 (3.93} 4 (1.61} 3. (0.12} 3. (0.12} 2.0kg/4.4 lbx2
KT-2 4 (1.77} 7 (2.83} 2 (0.86} (0.11} 0.37kg/0.8 lbx2
KT-3 12 (4.92} 15 (5.90} 3 (1.49} 4. (0.17} 5.4kg/12 lb
KT-4 30 (11.9} (0.07} 11.7kg/25 lb
KTV-1 6 (2.36} 6 (2.55} 4 (1.57} (0.11} 3. (0.12} 0.78kg/1.7 lbx2