Khối từ Kanetec KYA

Posted on Posted in Khối từ, Sản phẩm

Ứng dụng:
Giữ các công cụ để đánh dấu và gia công nhẹ
Giữ dụng cụ để gia công phóng điện.
Giữ các công cụ cho các dụng cụ đo lường ba chiều và các hệ thống đo lường khác nhau.
Tính năng:

Phôi có thể được giữ trên ba mặt của mặt trên (mặt chữ V) và cả hai mặt bên.

Công tắc BẬT / TẮT tay cầm chữ T đi kèm nhưng có thể tháo rời.

Chúng có kết cấu chống thấm nước và chống thấm dầu.

Một lỗ có côn M8 đưucọ thiết kế ở phía trên để nâng (chỉ có ở mẫu KYA-18B)

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Holding Power Applicable Diameter Dimensions Mass
V groove© V groove® V groove© V groove® B H L Le a
KYA- 8B 120N(12kgf) 100N (10kgf) 01 (0.39 -02 (0.98) 0 (0.31 -01 (0.59) 8 (3.14) 8 (3.14) 8 (3.14) 6 (2.36) 2 (0.78) 3.5kg/ 7.7 lb
KYA-10B 200N (20kgf) 120N (12kgf) 01 (0.39 -03 (1.37) 01 (0.39 -03 (1.18) 10 (3.93) 10 (3.93) 10 (3.93) 7 (2.83) 2 (1.02) 7kg/ 15 lb
KYA-13B 300N (30kgf) 250N (25kgf) 01 (0.39 -04 (1.57) 01 (0.39 -02 (1.02) 12 (4.92) 12 (4.92) 12 (4.92) 8 (3.42) 3 (1.18) 14kg/ 30 lb
KYA-15B 400N (40kgf) 400N (40kgf) 01 (0.39 -03 (1.49) 15 (5.90) 15 (5.90) 15 (5.90) 10 (4.21) 3 (1.25) 23kg/ 50 lb
KYA-18B 300N (30kgf) 01 (0.55 -05 (1.96) 01 (0.55 -05 (1.96) 18 (7.08) 18 (7.08) 18 (7.08) 12 (4.84) 3 (1.49) 37kg/ 81 lb
KYA-20B 650N (65kgf) 650N (65kgf) 20 (7.87) 20 (7.87) 20 (7.87) 15 (6.10) 51kg/112 lb