Khối V từ tính Kanetec KYB

Posted on Posted in Khối từ, Sản phẩm

Ứng dụng:
Giữ các công cụ để đánh dấu và gia công nhẹ
Giữ dụng cụ để gia công phóng điện.
Giữ các công cụ cho các dụng cụ đo lường ba chiều và các hệ thống đo lường khác nhau.
Tính năng:
Có thể giữ phôi trên một mặt trên cùng (mặt V).
Công tắc BẬT / TẮT tay cầm chữ T đi kèm nhưng có thể tháo rời.
Chúng có kết cấu chống thấm nước và chống thấm dầu.
Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Holding Power Applicable Diameter Dimensions Mass
B H a
KYB- 8A 180N(18kgf)or over. 01 (0.39 -03 (1.25) 8 (3.14) 8 (3.14) 8 (3.14) 2 (1.02) 2.5kg/5.5 lb
KYB-10A 343N(35kgf) or over. 01 (0.51 -05 (1.96) 10 (3.93) 10 (3.93) 10 (3.93) 4 (1.57) 6kg/13 lb
KYB-13A 400N(40kgf)or over. 12 (4.92) 12 (4.92) 12 (4.92) 8kg/17 lb
KYB-15A 589N (60kgf) or over. 01 (0.55 -06 (2.59) 15 (5.90) 15 (5.90) 15 (5.90) 5 (1.96) 12kg/26 lb
KYB-18A 600N (60kgf) or over. 18 (7.08) 18 (7.08) 18 (7.08) 16kg/35 lb
KYB-20A 785N(80kgf) or over. 20 (7.87) 20 (7.87) 20 (7.87) 22kg/48 lb