Khối từ Kanetec MM

Posted on Posted in Khối từ, Sản phẩm

Ứng dụng:
Các khối này được thiết kế để cho phép khắc sâu (do khách hàng gia công) như rãnh và các bước trên mặt hấp dẫn từ tính để phù hợp với hình dạng phôi khi giữ phôi trên các mẫu MM này.
Tính năng:
Được thiết kế cho phép có thể gia công sâu tới 10 mm trên bề mặt của khối từ
Vì phôi có thể được lắp vào các rãnh đã gia công trên bề mặt khối từ nên có thể sử dụng áp suất gia công lớn. Ngoài ra, các phôi cacbua được xi măng rất khó giữ, có thể được giữ bằng cách sử dụng các khối từ này
Các khối này có thể được gắn trên mặt làm việc của bàn từ.
Có hai loại; loại BẬT-TẮT lực từ và loại không được trang bị chức năng BẬT-TẮT

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Nominal Holding Dimensions Pole Pitch Work Allowance Mag. Force Mass
Size Power B L H Bi Hi P t ON/OFF
MM2F- 512 5 (1.96 X 12 (4.72) 200N

(20kgf)

50

(1.96)

40 8(3+5)

0.31

(0.11+0.19)

2kg/ 4.4 lb
MM3F- 612 6 (2.36 X 12 (4.72) 400N

(40kgf)

60

(2.36)

02

2.7

14

50

(1.96)

(1.57) 40

(1.57)

Max.10 Not

provided

2.5kg/ 5.5 lb
MM3F- 912 9 (3.54 X 12 (4.72) 600N

(60kgf)

04

c» Ln

3

70

(2.75)

(0.39) 3.5kg/ 7.7 lb
MM3Y-1023 10 (3.93 X 23 (9.05) 750N

(75kgf)

100

(3.93)

230

(9.05)

100

(3.93)

80

(3.15)

90

(3.54)

15.2(0.59) Provided 20kg/ 44 lb