Khối từ Kanetec MMXW

Posted on Posted in Khối từ, Sản phẩm

Ứng dụng:
Các khối từ này thích hợp để giữ phôi trong các quá trình như mài, doa, cắt, gia công phóng điện, hàn và lắp ráp. Vì bốn mặt có thể giữ phôi đồng thời nên chúng có thể được sử dụng như một nam châm trong nhiều ứng dụng.
Tính năng:
Đây là những khối từ mini đa năng, độc đáo có khả năng giữ phôi trên bốn mặt.
Chúng có thể được sử dụng theo cách để giữ phôi trên bệ máy công cụ hoặc giữ phôi đồng thời trên mặt trên và mặt bên hoặc cũng có thể được sử dụng như một nút chặn dẫn hướng để giữ chặt phôi.
Độ chính xác như sau:

Độ phẳng 0,01 mm, độ song song 0,02 mm, độ vuông góc 0,03 mm.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Holding Power Dimensions Pole Pitch Height Mass
2nd face after holding on one whole face 4th face after holding on three whole faces B Le L H
MMXW-611A 400N(40kgf) or over. 60N(6kgf) or over. 64 112

4.40

136 4(2+2) 64 3.5kg/