Khối từ Kanetec MMZ

Posted on Posted in Khối từ, Sản phẩm

Ứng dụng:
Các khối từ này được sử dụng kết hợp với bàn từ làm công cụ giữ phụ trợ cho các phôi có hình dạng không đều trong mài và cắt ở chế độ nhẹ.
Các khối từ này có cấu tạo chống thấm cho phép chúng giữ phôi trong chất lỏng gia công phóng điện.

Tính năng:
Lực từ có thể được BẬT và TẮT từ mặt trước hoặc mặt sau.
Khối từ có thể được sử dụng trong chất lỏng.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Holding

Power

Attractive Face Pole Pitch Mounting Face Height Handle

Hole

Mass
B L Be Le P b £ d H
MMZ-412A 300N (30kgf) 40(1.57) 115(4 .52) 29(1.14) 86 15(1 5+8+1.5+4) 30(1.18) 65 2 5 4-M5(0.19; depth 7(0 2 40 Nominal 6

(0.23)

1.2kg/2.6lb
MMZ-614A 800N(80kgf) 60(2.36) 135(5.31) 48(1.88) 92 3 G 19.5(2+10+2+5.5) 0. 42(1.65) 72 2 e 4-M6 . depth 10 0 50 * 2.6kg/5.7lb