Khối từ Kanetec MV

Posted on Posted in Khối từ, Sản phẩm

Ứng dụng:
Bản thân sản phẩm này không có từ tính, nhưng khi nó được đặt trên một Khối từ tính có mặt V –  có cực N và cực S ở các phía riêng biệt như Model KVA, nó tạo ra từ tính để giữ các phôi có đường kính nhỏ không thể gắn trực tiếp. (Xem hình bên dưới.)
Sản phẩm này được khuyên dùng để giữ phôi trong quá trình mài, khoan và đo lường.
Tính năng:
Các khuôn mặt hấp dẫn có thể được đặt ở bất kỳ góc nào từ 90 đến 180 độ.
Phần bản lề đóng vai trò ngăn cách để phân chia các cực từ.

Thông số kỹ thuật: