Máy khoan điện BE561

Posted on Posted in Sản phẩm

 

 Công suất  560 watt
 Khoan sắt  10 mm
 Khoan gỗ  20 mm
 Tính năng  Than tự động
 Đầu cặp khóa
 Đảo chiều
 Đầu cặp  1-10 mm
 Tốc độ không tải  2.800 v/p
 Trọng lượng  1,7 kg