UB Series

Posted on Posted in Đèn cho camera công nghiệp, Máy kiểm tra ngoại quan tự động

Thanh ánh sáng

UB Series

  •  Góc chiếu xạ có thể được đặt theo ý muốn theo hình dạng phôi.
  • Cường độ cao có thể đạt được bằng ánh sáng trực tiếp.
  • Sử dụng các tấm khuếch tán và phân cực cung cấp chất lượng ánh sáng thay đổi.

Thông số kĩ thuật: UB Series

Dòng sản phẩm Màu đèn Kích thước phần phát sáng (mm) Tiêu thụ điện
UB-34R8* Red  34×8 24V/1.0W
UB-34W8* White □ 34×8 24V/1.6W
UB-34B8* Blue  34×8 24V/1.6W
UB-50R15 Red  50×15 24V/1.4W
UB-50W15 White □ 50×15 24V/2.4W
UB-50B15-2 Blue  50×15 24V/2.4W
UB-75R15* Red  75×15 24V/2.4W
UB-75W15* White □ 75×15 24V/3.7W
UB-75B15* Blue  75×15 24V/3.7W
UB-75R30 Red  75×30 24V/4.3W
UB-75W30 White □ 75×30 24V/7.3W
UB-75B30-2 Blue  75×30 24V/7.3W
UB-100R15* Red  100×15 24V/2.9W
UB-100W15* White □ 100×15 24V/4.9W
UB-100B15* Blue  100×15 24V/4.9W
UB-130R15 Red  130×15 24V/3.8W
UB-130W15 White □ 130×15 24V/6.5W
UB-130B15-2 Blue  130×15 24V/6.5W
UB-150R15* Red  150×15 24V/4.3W
UB-150W15* White □ 150×15 24V/7.3W
UB-150B15* Blue  150×15 24V/7.3W
UB-200R15* Red  200×15 24V/5.8W
UB-200W15* White □ 200×15 24V/9.8W
UB-200B15* Blue  200×15 24V/9.8W
UB-200R20* Red  200×20 24V/7.7W
UB-200W20* White □ 200×20 24V/13.1W
UB-200B20* Blue  200×20 24V/13.1W
UB-200R30* Red  200×30 24V/11.5W
UB-200W30* White □ 200×30 24V/19.6W
UB-200B30* Blue  200×30 24V/19.6W
UB-250R15* Red  250×15 24V/7.2W
UB-250W15* White □ 250×15 24V/12.2W
UB-250B15* Blue  250×15 24V/12.2W
UB-300R15* Red  300×15 24V/8.6W
UB-300W15* White □ 300×15 24V/14.7W
UB-300B15* Blue  300×15 24V/14.7W
UB-500R6* Red  500×6 24V/10.1W
UB-500W6* White □ 500×6 24V/10.1W
UB-500B6* Blue  500×6 24V/10.1W

Conceptual illuminance figure

Conceptual illuminance figure