UDB Series

Posted on Posted in Đèn cho camera công nghiệp, Máy kiểm tra ngoại quan tự động

Ánh sáng truyền trực tiếp

UDB Series

  • Thích hợp cho việc kiểm tra truyền dẫn.
  • Phát xạ mặt phẳng cường độ cao đạt được bằng cách phân phối các phần tử ED trực tiếp bên dưới.

Thông số kĩ thuật: UDB Series

Dòng sản phẩm Màu đèn Kích thước bề mặt phát sáng (mm) Tiêu thụ điện
UDB-30R30 Red  30×30 24V/1.4W
UDB-30W30 White □ 30×30 24V/2.4W
UDB-30B30-2 Blue  30×30 24V/2.4W
UDB-60R60 Red  60×60 24V/5.8W
UDB-60W60 White □ 60×60 24V/9.8W
UDB-60B60-2 Blue  60×60 24V/9.8W
UDB-90R90 Red  90×90 24V/13.0W
UDB-90W90 White □ 90×90 24V/22.0W
UDB-90B90-2 Blue  90×90 24V/22.0W
UDB-220R100* Red  220×100 24V/24.0W
UDB-220W100* White □ 220×100 24V/40.8W
UDB-220B100* Blue  220×100 24V/40.8W

Conceptual illuminance figure

Conceptual illuminance figure