UDR Series

Posted on Posted in Đèn cho camera công nghiệp, Máy kiểm tra ngoại quan tự động

Đèn LED
Ánh sáng vòng trực tiếp

UDR Series

  • Thích hợp cho các ứng dụng kiểm tra khác nhau.
  • Cường độ cao có thể đạt được bằng ánh sáng trực tiếp.
  • Ánh sáng 360 độ cho phép dễ dàng cài đặt và điều chỉnh.
  • Sử dụng các tấm khuếch tán và phân cực cung cấp chất lượng ánh sáng thay đổi.

Thông số kĩ thuật: UDR Series

Dòng sản phẩm Màu đèn Vòng I.D. (mm) Vòng O.D. (mm) Tiêu thụ điện
UDR-10R32 Red  φ10 φ32 24V/1.4W
UDR-10W32 White ○ φ10 φ32 24V/2.4W
UDR-10B32-2 Blue  φ10 φ32 24V/2.4W
UDR-15R38* Red  φ15 φ38 24V/2.3W
UDR-15W38* White ○ φ15 φ38 24V/5.8W
UDR-15B38* Blue  φ15 φ38 24V/5.8W
UDR-16R28* Red  φ16 φ28 24V/1.4W
UDR-16W28* White ○ φ16 φ28 24V/1.2W
UDR-16B28* Blue  φ16 φ28 24V/1.2W
UDR-16R48 Red  φ16 φ48 24V/2.9W
UDR-16W48 White ○ φ16 φ48 24V/4.9W
UDR-16B48-2 Blue  φ16 φ48 24V/4.9W
UDR-28R50 Red  φ28 φ50 24V/2.4W
UDR-28W50 White ○ φ28 φ50 24V/4.1W
UDR-28B50-2 Blue  φ28 φ50 24V/4.1W
UDR-30R66 Red  φ30 φ66 24V/4.8W
UDR-30W66 White ○ φ30 φ66 24V/8.2W
UDR-30B66-2 Blue  φ30 φ66 24V/8.2W
UDR-35R70-F Red  φ35 φ70 24V/4.3W
UDR-35W70-F White ○ φ35 φ70 24V/7.3W
UDR-35B70-F-2 Blue  φ35 φ70 24V/7.3W
UDR-50R90 Red  φ50 φ90 24V/8.6W
UDR-50W90 White ○ φ50 φ90 24V/14.7W
UDR-50B90-2 Blue  φ50 φ90 24V/14.7W
UDR-60R120* Red  φ60 φ120 24V/17.3W
UDR-60W120* White ○ φ60 φ120 24V/29.4W
UDR-60B120* Blue  φ60 φ120 24V/29.4W
UDR-95R140* Red  φ95 φ140 24V/14.4W
UDR-95W140* White ○ φ95 φ140 24V/12.2W
UDR-95B140* Blue  φ95 φ140 24V/12.2W
Conceptual illuminance figure

Conceptual illuminance figure