UKS Series

Posted on Posted in Đèn cho camera công nghiệp, Máy kiểm tra ngoại quan tự động

Đèn LED
Ánh sáng điểm chuẩn

UKS Series

  • Đạt được ánh sáng gần song song hiệu quả với ít sự không đồng đều.
  • Đặc điểm bao gồm suy giảm ánh sáng ít hơn ngay cả với khoảng cách làm việc dài (WD) so với ánh sáng chung.
  • Sử dụng nguồn điện chuyên dụng cho đèn chiếu sáng công suất cao.

Thông số kĩ thuật: UKS Series

Dòng sản phẩm Màu đèn Thông số kĩ thuật Tiêu thụ điện
UKS-LH40R* Red  Bề mặt phát sáng: φ40 3.0W
UKS-LH40W* White ○ Bề mặt phát sáng: φ40 3.0W
UKS-LH40B* Blue  Bề mặt phát sáng: φ40 3.0W
UKS-LH40G* Green  Bề mặt phát sáng: φ40 3.0W