ULR Series

Posted on Posted in Đèn cho camera công nghiệp, Máy kiểm tra ngoại quan tự động

Đèn LED
Đèn góc thấp

ULR Series

  • Thích hợp để kiểm tra các bề mặt có bất thường nhỏ.
  • Thích hợp để làm nổi bật cạnh bị sứt mẻ, v.v.
  • Ánh sáng 360 độ cho phép dễ dàng cài đặt và điều chỉnh.
  • Sử dụng tấm khuếch tán cung cấp chất lượng ánh sáng thay đổi.

Thông số kĩ thuật: ULR Series

Dòng sản phẩm Màu đèn Vòng I.D. (mm) Vòng O.D. (mm) Tiêu thụ điện
ULR-23R40 Red  φ23 φ40 24V/1.0W
ULR-23W40 White ○ φ23 φ40 24V/1.6W
ULR-23B40-2 Blue  φ23 φ40 24V/1.6W
ULR-25R50 Red  φ25 φ50 24V/1.9W
ULR-25W50 White ○ φ25 φ50 24V/3.3W
ULR-25B50-2 Blue  φ25 φ50 24V/3.3W
ULR-48R74 Red  φ48 φ74 24V/3.4W
ULR-48W74 White ○ φ48 φ74 24V/5.7W
ULR-48B74-2 Blue  φ48 φ74 24V/5.7W
ULR-68R100 Red  φ68 φ100 24V/7.2W
ULR-68W100 White ○ φ68 φ100 24V/12.2W
ULR-68B100-2 Blue  φ68 φ100 24V/12.2W
ULR-96R132* Red  φ96 φ132 24V/10.1W
ULR-96W132* White ○ φ96 φ132 24V/17.1W
ULR-96B132* Blue  φ96 φ132 24V/17.1W
ULR-134R170* Red  φ134 φ170 24V/13.4W
ULR-134W170* White ○ φ134 φ170 24V/22.8W
ULR-134B170* Blue  φ134 φ170 24V/22.8W
ULR-172R208* Red  φ172 φ208 24V/17.3W
ULR-172W208* White ○ φ172 φ208 24V/29.4W
ULR-172B208* Blue  φ172 φ208 24V/29.4W
ULR-250R286* Red  φ250 φ286 24V/21.6W
ULR-250W286* White ○ φ250 φ286 24V/36.7W
ULR-250B286* Blue  φ250 φ286 24V/36.7W

Conceptual illuminance figure