ULRH Series

Posted on Posted in Đèn cho camera công nghiệp, Máy kiểm tra ngoại quan tự động

Đèn LED
Ánh sáng vòng ngang góc thấp

ULRH Series

  • Thích hợp để kiểm tra các bề mặt có bất thường nhỏ.
  • Thích hợp để làm nổi bật cạnh bị sứt mẻ, v.v.
  •  Ánh sáng 360 độ cho phép dễ dàng cài đặt và điều chỉnh.

Specifications: ULRH Series

Dòng sản phẩm Màu đèn Vòng I.D. (mm) Vòng O.D. (mm) Tiêu thụ điện
ULRH-46R75* Red  φ46 φ75 24V/1.9W
ULRH-46W75* White ○ φ46 φ75 24V/3.3W
ULRH-46B75* Blue  φ46 φ75 24V/3.3W
ULRH-60R96* Red  φ60 φ96 24V/2.4W
ULRH-60W96* White ○ φ60 φ96 24V/4.1W
ULRH-60B96* Blue  φ60 φ96 24V/4.1W
ULRH-110R146* Red  φ110 φ146 24V/3.8W
ULRH-110W146* White ○ φ110 φ146 24V/6.5W
ULRH-110B146* Blue  φ110 φ146 24V/6.5W
ULRH-170R206* Red  φ170 φ206 24V/5.8W
ULRH-170W206* White ○ φ170 φ206 24V/9.8W
ULRH-170B206* Blue  φ170 φ206 24V/9.8W
Conceptual illuminance figure

Conceptual illuminance figure