USCO Series

Posted on Posted in Đèn cho camera công nghiệp, Máy kiểm tra ngoại quan tự động

Đèn LED
Đèn giả đồng trục

USCO Series

Có thể thu được hình ảnh phản chiếu thường xuyên, cho phép sử dụng với phôi có độ phản xạ cao.
Hiệu quả cho chiếu sáng đồng đều trên các bề mặt phẳng.
Sử dụng phim kiểm soát ánh sáng cung cấp chất lượng ánh sáng thay đổi.

Specifications: USCO Series

Dòng sản phẩm Đèn màu Kích thước mở (mm) Tiêu thụ điện
USCO-18R18 Red  18×18 24V/1.0W
USCO-18W18 White □ 18×18 24V/1.6W
USCO-18B18-2 Blue  18×18 24V/1.6W
USCO-31R28 Red  31×28 24V/1.9W
USCO-31W28 White □ 31×28 24V/3.3W
USCO-31B28-2 Blue  31×28 24V/3.3W
USCO-50R50 Red  50×50 24V/4.3W
USCO-50W50 White □ 50×50 24V/7.3W
USCO-50B50-2 Blue  50×50 24V/7.3W
USCO-75R72 Red  75×72 24V/7.7W
USCO-75W72 White □ 75×72 24V/13.1W
USCO-75B72-2 Blue  75×72 24V/13.1W
USCO-100R100* Red  100×100 24V/13.0W
USCO-100W100* White □ 100×100 24V/22.0W
USCO-100B100* Blue  100×100 24V/22.0W
USCO-130R130* Red  130×130 24V/24.0W
USCO-130W130* White □ 130×130 24V/40.8W
USCO-130B130* Blue  130×130 24V/40.8W

Con số chiếu sáng khái niệm

Conceptual illuminance figure

Khi phôi được chụp qua kính, có thể có một số thay đổi trong khoảng cách làm việc của ống kính (WD).