Nam châm lọc tách sắt Kanetec KGM (Dạng lưới vuông)

Posted on Posted in Nam châm lọc tách sắt, Sản phẩm

Ứng dụng:
Một lưới nam châm hình chữ nhật được cấu thành từ những thanh nam châm vĩnh cửu với từ tính cực mạnh mang lại hiệu quả tối ưu trong công việc

Được thiết kế phù hợp để loại bỏ sắt từ vật liệu rời trong ngành công nghiệp hóa chất và hạt mịn
Tính năng:
Kết cấu dạng lưới cho hiệu suất loại bỏ sắt tuyệt vời.
Dễ dàng lắp đặt, sử dụng cho một loạt các ứng dụng khác nhau

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Type Surface Max. Processing No. of Dimensions Mass
Magnetic Flux Density Capacity Magnets B L
KGM-2020 1-stage 6m3/h 4 20 (7.87) 3.5kg/ 7.7 lb
KGM-2020W 2-stage 7 200 6.0kg/13.2 lb
KGM-2025 1-stage 8m3/h 4 (7.87) 25 (9.84) 4.2kg/ 9.2 lb
KGM-2025W 2-stage 7 6.5kg/14.3 lb
KGM-2525 1-stage 10m3/h 5 25 (9.84) 5.0kg/11.0 lb
KGM-2525W 2-stage 9 250 8.4kg/18.5 lb
KGM-2530 1-stage 12m3/h 5 (9.84) 30 (11.8) 5.6kg/12.3 lb
KGM-2530W 2-stage 130 mT 9 9.5kg/21.0 lb
KGM-3030 1-stage (1300 G) 14m3/h 6 30 (11.8) 6.7kg/14.7 lb
KGM-3030W 2-stage 11 300 11.2kg/24.6 lb
KGM-3040 1-stage 18m3/h 6 (11.8) 40 (15.7) 9.0kg/19.8 lb
KGM-3040W 2-stage 11 15.7kg/34.6 lb
KGM-4040 1-stage 24m3/h 8 40 (15.7) 11.0kg/24.2 lb
KGM-4040W 2-stage 15 400 19.8kg/43.6 lb
KGM-4050 1-stage 30m3/h 8 (15.7) 50 (19.6) 13.1kg/28.8 lb
KGM-4050W 2-stage 15 23.6kg/52.0 lb