Nam châm lọc tách sắt Kanetec KGM-HC

Posted on Posted in Nam châm lọc tách sắt, Sản phẩm

Ứng dụng:

Loại lưới nam châm dạng tròn với thành phần cấu thành là các thanh từ tính mạnh (KGM-H)

Dễ dàng đặt trên các phễu và máng.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Type Surface Max. Magnetic Processing No. of Dimensions Mass
Flux Density Capacity Magnets Frame dia. Height
KGM-HC20 Without outer frame 4.5m3/h 3 (0200 1.6kg/3.52 lb
KGM-HCF20 With outer frame 320 mT (7.87 ) 60 2.0kg/4.41 lb
KGM-HC25 Without outer frame (3200 G) 7.0m3/h 4 (0250 (2.36) 2.0kg/4.41 lb
KGM-HCF25 With outer frame (9.84 ) 2.4kg/5.29 lb