Nam châm lọc tách sắt Kanetec PCMB-S

Posted on Posted in Nam châm lọc tách sắt, Sản phẩm

Tính năng:
Thanh từ tính mạnh được trang bị chân đế. Các thanh này có thể được lắp đặt trong bể để loại bỏ sắt trong chất lỏng.

Thông số kỹ thuật:

Powerfull type:

mm(inch)

Model Dimensions Material Surface Finish Built-in Permanent Magnet Surface Max. Magnetic Flux Density Working Temp. Upper Limit
A B Magnetic bar Stand
PCMB-S20 194 7 C 025

(0.98)

SUS304 «400 buffed Electrolytic

polishing

Nd rare earth type Property value 1.2 T (12.000 G) 0.8T

(8000G)

80″C

(176-F)

PCMB-S25 244
PCMB-S30 295(11

 

Heat-resistant powerful type:

mm(inch)

Model Dimensions Material Surface Finish Built-in Permanent Magnet Surface Max. Magnetic Flux Density Working Temp. Upper Limit Mass
A a Magnetic bar Stand
PCMB-TS20 194 7 f 025

(0.98)

SUS304 #400 buffed Electrolytic

polishing

Sm rare earth type Property value 1.1 T (11.000 G) 0.8T

(8000G)

240*0 (464′ F) 0.75kg/1 6
PCMB-TS25 244 9 € 0.9kg/1 98 lb
PCMB-TS30 295 1.1k8/2 4

 

Super powerful type:

mm(inch)

Model Dimensions Material Surface Finish Built-in Permanent Magnet Surface Max. Magnetic Flux Density Working Temp. Upper Limit Mass
A 0 Magnetic bar Stand
PCMB-AS20 194 7 \ 025

(0.98)

SUS304 »400 buffed Electrolytic

polishing

Nd rare earth type Property value 1.35 T (13.500 Q) IT

(10000G)

80*C

(176*F)

0.75kg/1 •
PCMB-AS25 244 9 e 0.9kg/1 9
PCMB-AS30 295 1 1.1 kg/2 A