Nam châm lọc tách sắt Kanetec PCMH4

Posted on Posted in Nam châm lọc tách sắt, Sản phẩm

Ứng dụng:
Thích hợp nhất để thu thập các chất từ ​​tính và chất từ ​​tính yếu từ thực phẩm lỏng, nhớt và các sản phẩm hóa chất có chứa chất rắn
Tính năng:
Các bộ lọc này được cấu tạo để đảm bảo dòng chảy nguyên liệu thông suốt và gây ra lực từ tác động lên đỉnh của vỏ, do đó thu thập các chất từ ​​tính một cách hiệu quả.
Dễ dàng đại tu và vệ sinh

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Surface Max. Magnetic Flux Density Pressure

Resistance

Limit

Dimensions Mass
L H A 0D
PCMH4-15 0.35T

(3500G)

500kPa

(5kgf/cm2)

360

(14.1)

304

(11.9)

1.5S 35. (1.41) 12.8kg/28.2 lb
PCMH4-20 2 S 47. (1.88) 13.8kg/30.4 lb
PCMH4-25 420

(16.5)

2.5S 59. (2.34) 15 kg/33.0 lb
PCMH4-30 3 S 72. (2.84) 16.3kg/35.9 lb
PCMH4-35 3.5S 85. (3.35) 17.7kg/39.0 lb