Nam châm lọc tách sắt Kanetec PCMN

Posted on Posted in Nam châm lọc tách sắt, Sản phẩm

Ứng dụng:

Flat type

Loại này được lắp đặt ở những nơi quan trọng của ống dẫn không từ tính để loại bỏ sắt trong nguyên liệu thô đang chảy.Sau khi quá trình lọc kết thúc, Có thể tháo nam châm ra khỏi đường ống. Lực từ được tắt và chỉ có sắt được lọc ra từ vật liệu thô qua ống

Type with template

Lắp đặt trực tiếp trên máng hoặc phễu để tách / thu sắt ở dạng nguyên liệu rời như thực phẩm và hóa chất
Tính năng:
Nam châm từ tính được bao bọc hoàn toàn do đó có thể được lắp đặt trong chất lỏng.
Tích hợp sẵn nam châm đất hiếm với lực từ mạnh mẽ

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Dimensions Material Surface

Finish

Built-in

Permanent

Magnet

Surface Max. Magnetic Flux Density Working Temp. Upper Limit Mass
Flat Template A B Main

unit

Template

(PCMN-T)

Flat Template Flat Template
PCMN-1205 PCMN-T1205 8 (3.34) 5 (2.16) SUS

304

SUS

430

#400

buffed

Nd rare earth type

Property value 1.2 T (12,000 G)

0.4T 0.8T 80°C (176° F) 1.8kg/3.96 lb 2.0kg/4.40 lb
PCMN-1210 PCMN-T1210 13 (5.31) 10 (4.13) 1- o $8 °s ® 8 o o

S

3.1kg/6.83 lb 3.4kg/7.49 lb
PCMN-1215 PCMN-T1215 18 (7.28) 15 (6.14) 5.0kg/11.0 lb 5.5kg/12.1 lb
PCMN-1220 PCMN-T1220 23 (9.25) 20 (8.15) 6.0kg/13.2 lb 6.6kg/14.5 lb
PCMN-1225 PCMN-T1225 29 (11.4) 25 (10.1) 7.1kg/15.6 lb 7.9kg/17.4 lb
PCMN-1230 PCMN-T1230 34 (13.3) 30 (12.1) 8.6kg/18.9 lb 9.5kg/21.0 lb

 

 

 

Model Dimensions Material Surface

Finish

Built-in

Permanent

Magnet

Surface Max.

Magnetic Flux Density

Working Temp. Upper Limit Mass
A B
PCMN-Z1212 150 120 sus

304

#400

buffed

Nd rare earth Type

Property value 1.2 T( 12.000 G)

0.5T

(5000G)

80°C

(176’ F)

3.5kg/7.
PCMN-Z1220 230 9.05 200(7.87 5.5kg/12.
PCMN-Z1225 280 11.0) 250(9.84) 6.5kg/14.3 lb
PCMN-Z1230 334(1 304(1 8.0kg/1