Phụ kiện cho đầu đo 3D Haimer

Posted on Posted in Sản phẩm, Thiết bị đo Haimer, Thiết bị, dụng cụ đo
 

 Short probe tips

Kim đo loại ngắn, đường kính cầu đo Ø 4 mm

phù hợp với các loại đầu đo HAIMER 3D-Sensors
Mã hàng.: 80.362.00

 MORE

 Long probe tips  Kim đo loại dài, đường kính cầu đo Ø 8 mm

phù hợp với các loại đầu đo HAIMER 3D-Sensors
Mã hàng.: 80.363.00

MORE

 Weldon Tool Holder SK40  Weldon Tool Holder SK40

Recommended HAIMER tool holder DIN 69871 SK40 for clamping the sensor
(Please pay attention to the shank diameter of the sensor!)

 Weldon Tool Holder  SK50

Weldon Tool Holder SK50

Recommended HAIMER tool holder DIN 69871 SK50 for clamping the sensor
(Please pay attention to the shank diameter of the sensor!)

 Weldon Tool Holder  BT40  Weldon Tool Holder BT40

Recommended HAIMER tool holder JIS B 6339 BT40 for clamping the sensor
(Please pay attention to the shank diameter of the sensor!)

 Weldon Tool Holder  BT50

Weldon Tool Holder BT50

Recommended HAIMER tool holder JIS B 6339 BT40 for clamping the sensor
(Please pay attention to the shank diameter of the sensor!)

 MORE

 Weldon Tool Holder  HSK-A32  Weldon Tool Holder HSK-A32

Recommended HAIMER tool holder DIN 69893-1 HSK-A32 for clamping the sensor
(Please pay attention to the shank diameter of the sensor!)

MORE

 Weldon Tool Holder  HSK-A50  Weldon Tool Holder HSK-A50

Recommended HAIMER tool holder DIN 69893-1 HSK-A50 for clamping the sensor
(Please pay attention to the shank diameter of the sensor!)

 Weldon Tool Holder  HSK-E50

Weldon Tool Holder HSK-E50

Recommended HAIMER tool holder DIN 69893-5 HSK-E50 for clamping the sensor
(Please pay attention to the shank diameter of the sensor!)

 Weldon Tool Holder  HSK-A63

Weldon Tool Holder HSK-A63

Recommended HAIMER tool holder DIN 69893-1 HSK-A63 for clamping the sensor
(Please pay attention to the shank diameter of the sensor!)

 Weldon Tool Holder  HSK-A80  

Weldon Tool Holder HSK-A80

Recommended HAIMER tool holder DIN 69893-1 HSK-A80 for clamping the sensor
(Please pay attention to the shank diameter of the sensor!)

 Weldon Tool Holder HSK-A100  

Weldon Tool Holder HSK-A100

Recommended HAIMER tool holder DIN 69893-1 HSK-A100 for clamping the sensor
(Please pay attention to the shank diameter of the sensor!)

 Weldon Tool Holder CAPTO C6

Weldon Tool Holder CAPTO C6

Recommended HAIMER tool holder ISO 26623 HAIMER CAPTO C6 for clamping the sensor