Súng thổi hơi nóng HE2000

Posted on Posted in Sản phẩm

 

 

 Công suất  2.000 watt
 Lưu lượng gió  250/270/500 l/p
 Tính năng  Motor tự giải nhiệt
   Chỉnh nhiệt gió riêng biệt
   Chỉnh nhiệt vô cấp
 Cấp nhiệt độ  50-600 0C
 Trọng lượng  0.75 kg