Bộ xoay định vị cho ứng dụng gắp nhả HI Hannzmotrol

Posted on Posted in Hannz motrol, Sản phẩm

HI: Đây là bộ xoay định vị cho ứng dụng Pick&Plac có tốc nhanh nhất sử dụng cam đặc biệt

Vòng tua đầu vào tối đa là 800 vòng / phút

Cài đặt đơn giản và dễ dàng.

Họat động ổn định, độ chính xác cao trong nhiều giờ sử dụng

Ví dụ về ứng dụng: