Thiết bị khử từ Kanetec KMDTR

Posted on Posted in Sản phẩm, Thiết bị tạo từ và khử từ

Ứng dụng:

Loại băng tải
Mẫu sản phẩm này cho phép các phôi lớn và nặng đi qua khu vực khử từ với tốc độ gần như không đổi

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Power

Source

Source Capacity (Current) Working

Rate

Dimensions Mass
Conveyor Demagnetizer Major dimensions
Lo W L B H Z.2 ßo ßi Ho Hi Hi Ha Ha
KMDTR-16A Single-phase 200 VAC, 50/60 Hz Single-phase 1.6kVA(8A) 100% ED 2000

(78.7)

90

(3.54)

144

(5.66)

280

(11.0)

245

(9.64)

928

(36.5)

320

(12.6)

160

(6.29)

720

(28.4)

125

(4.92)

60

(2.36)

60

(2.36)

600

(23.6)

80kg/176.4 lb
KMDTR-25A 6kVA (30A) 150

(5.90)

224

(8.81)

400

(1 5.7)

350

(1 3.7)

888

(34.9)

470

(18.5)

250

(9.84)

795

(31.3)

200

(7.87)

120

(4.72)

75

(2.95)

135kg/297.6 lb
KMDTR-40A 220 VAC, 60 Hz 11kVA(55A) 305

12.0)

304

(11.9)

540 460 848 610

(24.0)

400

(15.7)

905 315

(12.4)

235 195kg/429.9 lb