Thiết bị khử từ tính Kanetec KMD-K

Posted on Posted in Sản phẩm, Thiết bị tạo từ và khử từ

Ứng dụng:
Mẫu sản phẩm này tạo ra trường xoay chiều trên bề mặt bằng cách sử dụng nguồn điện xoay chiều và cho phép các phôi đi qua từ trường để loại bỏ từ tính dư trên bề mặt của chúng.Thích hợp với các phôi có kích thước nhỏ
Tính năng:

Lõi khử từ kích thước lớn tạo ra từ trường mạnh, giúp dòng máy này khử từ được các vật liệu và hình dạng khó khử từ bằng các loại khử từ để bàn thông thường khác

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Power Source Power Capacity (Current) Working Rate Effective Demag. Width Dimensions Mass
B L H
KMD-2A 3-phase 200 VAC, 50/60 Hz 2kVA(5.8A) 100%ED 16 (6.29) 45 (17.8) 24 (9.64) 14 (5.51) 30kg/66 lb
KMD-15C Single-phase 100 VAC, 50/60 Hz 140VA(1.4A) 8 (3.15) 15 (5.90) 12 (4.72) 8 (3.15) 5kg/11 lb
KMD-20C 300VA(3.0A) 13 (5.11) 20 (7.87) 7kg/15 lb
KMD-30C Single-phase 200 VAC, 50/60Hz Single-phase 220 VAC, 60Hz 0.74kVA(3.7A) 18 (7.08) 30 (11.8) 20 (7.87) 12 (4.72) 19kg/41 lb
KMD-40C 1.04kVA(5.2A) 28 (11.0) 40 (15.7) 29kg/63 lb
KMD-50C 1.28kVA(6.4A) 38 (14.9) 50 (19.6) 37kg/81 lb