Thiết bị khử từ tính Kanetec KMDE

Posted on Posted in Sản phẩm, Thiết bị tạo từ và khử từ

Ứng dụng:

Không cần đưa phôi di chuyển qua thiết bị
Chỉ cần nhấn nút khử từ, quá trình khử từ sẽ diễn ra trong thời gian cố định đã được thiết lập mà không cần di chuyển phôi.
Tính năng:

Hoạt động tốt trên các phôi cứng như thép chịu lực và thép cắt khó khử từ bằng các bộ khử từ thông thường.
Vì phôi được khử từ trong khi vẫn giữ chúng cố định trên bộ khử từ. Vì vậy, mô hình này thích hợp để khử từ cho các phôi lớn (ví dụ: khuôn mẫu) khó di chuyển.
Quá trình khử từ được thực hiện theo kiểu suy giảm được lập trình trong bộ nguồn nên chỉ cần cấp điện trong quá trình khử từ nên rất tiết kiệm điện.
Bản thân bộ khử từ và bộ nguồn được lắp đặt riêng biệt thuận tiện cho việc lắp đặt và sử dụng

*Sử dụng bộ nguồn Kanetec EDH

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

*Main unit-Applicable control unit (KMDE-1212/2525)

Model Dimensions Demagnetizing

Area

Withstand

Load

Electrical

Rating

Working

Rate

Mass
Li Li Le Bi Bi H
KMDE-1212 230

(9.05)

280

(11.0)

120

(4.72)

120

(4.72)

 

210

(8.26)

 

85

(3.34)

12 (4.72 X 12 (4.72) 20kg/ 44 lb 180 VDC/ 2.1A 25%

ED

15kg/ 33 lb
KMDE-2525  

400

(15.7)

 

250

(9.84)

250

(9.84)

380

(14.9)

150

(5.90)

X

44

CO CO

33 (( 10 10 22

80kg/ 176 lb 180 VDC/ 4.8A 75kg/ 165 lb

Applicable control unit (KMDE-1212/2525)

Model Dimensions Power Output Mass
Li Li W H h
EHD-W205B 110

(4.33)

140

(5.51)

175

(6.89)

260

(10.2)

230

(9.05)

Single-phase 200 VAC 180 VDC/ 5A 4.7kg/ 10 lb

 

*Main unit-Applicable control unit(KMDE-4040)

Model Dimensions Demagnetizing Withstand Electrical Working Mass Model Dimensions Power Output Mass
Li Le Bi Bi H Area Load Rating Rate Li Li W H h
KMDE-4040 640

(25.2)

400

(15.7)

400

(15.7)

640

(25.2)

220

(8.66)

40 (15.7 X 400(15.7) 300kg/ 661 lb 180 VDC/ 9A 25%

ED

350kg/ 771 lb EHD-W210B 190

(7.48)

220

(8.66)

175

(6.89)

290

(11.4)

250

(9.84)

Single-phase 200 VAC 180 VDC/ 10A 6kg/ 13 lb